Dialog om trygghet!

Många invånare i önskar att kommunen och polisen ska samverka kring att minska användandet av- och att förebygga att unga börjar använda narkotika. Det framkom när polis och kommun frågade medborgare hur de upplevde tryggheten i Ovanåkers kommun.

Medborgarlöften handlar om att polisen och kommunen lyssnar på vad de som bor i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och därför genomfördes tre medborgardialoger förra veckan.

Förra veckan frågade representanter från polisen och Ovanåkers kommun medborgare hur de upplevde tryggheten på den plats där de bor, om det fanns ställen de undviker pga. rädsla samt vad de anser att kommunen och polisen ska samverka extra kring under 2023 och 2024. Platserna för dialogerna var Alftas- och Edsbyns centrumkärnor samt vid Svenska Fönster Arena innan länsderbyt mellan Edsbyn och Sandviken.

Svaren skilde sig åt mellan könen, men överlag upplevde de flesta att de var trygga i Ovanåkers kommun, men det var betydligt fler kvinnor än män som undvek att gå ut ensamma när det är mörkt. Större grupper av berusade personer tycks skapa visst obehag. Det fanns också ett antal platser som upplevdes mer otrygga än andra, exempelvis området runt Celsiusskolan och sporthallen i Edsbyn.

Det de flesta önskar att polis och kommun ska samverka kring är att minska användandet av- och förebygga att unga börjar använda narkotika. Det var också många som önskade att parterna ska samverka kring ordningsstörande trafik och där nämndes också att ljudet från fordonen upplevdes störande.

I Alfta centrum kom en grupp barn förbi och de hade många frågor gällande polisyrket och Ovanåkers kommuns kommunpolis, Lana fick till och med skriva autografer.

Senast uppdaterad