Kontakt

Enkät gällande "buskörning" i Edsbyn 

Ta chansen att anonymt berätta hur du upplever trafiksituationen i Edsbyns centrala delar. Detta gör du via en enkätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via Facebook-sidan Edsbyn-Alfta.

Under några veckor praktiserar Adam Jonsäll på Utvecklingsavdelningen i Ovanåkers kommun. Adam läser kriminologi på Örebro universitet. Under praktikperioden har Adam i uppgift att genomföra och presentera en rapport innehållande en kartläggning och en orsaksanalys gällande riskfyllt och ordningsstörande bilkörning i Edsbyns centrala delar. Rapporten kommer även att innehålla förslag till åtgärder för att öka tryggheten och minska vårdslöst körande ("buskörning").

Som ett led i kartläggningen har Adam konstruerat en enkätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för boende i Edsbyområdet.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Ulla-Marie Nilsson 
Tfn, 0271-572 85
E-post, ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad