Kontakt

Enkät gällande "buskörning" i Edsbyn 

Ta chansen att anonymt berätta hur du upplever trafiksituationen i Edsbyns centrala delar. Detta gör du via en enkät som du hittar härlänk till annan webbplats eller via Facebook-sidan Edsbyn-Alfta.

Under några veckor praktiserar Adam Jonsäll på Utvecklingsavdelningen i Ovanåkers kommun. Adam läser kriminologi på Örebro universitet. Under praktikperioden har Adam i uppgift att genomföra och presentera en rapport innehållande en kartläggning och en orsaksanalys gällande riskfyllt och ordningsstörande bilkörning i Edsbyns centrala delar. Rapporten kommer även att innehålla förslag till åtgärder för att öka tryggheten och minska vårdslöst körande ("buskörning").

Som ett led i kartläggningen har Adam konstruerat en enkät för boende i Edsbyområdet. Enkäten hittar ni härlänk till annan webbplats alternativt på facebooksidan Edsbyn-Alfta.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Ulla-Marie Nilsson 
Tfn, 0271-572 85
E-post, ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-11-21 11.50