En vecka fri från våld 22-28 november

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Under den nationella kampanjveckan "En vecka fri från våld" sprider vi kunskap om våld i nära relation - om hur det kan förebyggas samt vilken hjälp som finns att få.

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med och vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som belyser det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relation. Initiativet kommer från Unizon Länk till annan webbplats.och MÄN Länk till annan webbplats.och stöds bland annat av Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner och Jämställdhetsmyndigheten.

Hashtaggar i sociala medier är #enveckafrifrånvåld #enkommunfrifrånvåld och #tillsammansmotvåld

Ljusmanifestation lördag 27 november på Brotorget i Bollnäs

Vi bjuder in alla som vill, att delta i vår ljusmanifestation mot våld på Brotorget lördagen den 27 november klockan 12-15.30.

Projektet "En kommun fri från våld" med Länsstyrelsen, MÄN och övriga kommuner kommer att pågå till och med juni 2022 och fler samverkanspartners kommer att kontaktas under resans gång. Arbete mot våld är en ständigt pågående process.

Orange Day torsdag 25 november

Under veckan infaller Orange Day Länk till annan webbplats. - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor.

Webbaserad utbildning om våldsprevention – för alla!

Kommunen har inom projektet En kommun fri från våld Länk till annan webbplats. tagit fram en kort webbaserad utbildning som skickas till deltagarens mejl. Utbildningen riktar sig både till anställda i kommunen och till allmänheten. Alla anställda inom kommunens verksamheter kommer automatiskt få utbildningen till sin e-post.

Utbildningen bygger på WHO:s tre principer i våldsprevention:
• Att höja kunskapen och öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
• Att höja kunskapen och öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld
• Att öka kunskapen om samt träna på att vara en aktiv åskådare som agerar mot lindrigt våld

Vid frågor om utbildningen kontakta ewah.pettersson@bollnas.se

Tysta filmen

Teamet för "En kommun fri från våld" har samverkat med Brottsofferjouren, Söderhamns och Ovanåkers kommuner vilka ingår i samverkansavtalet med kvinnojouren Stöttan.

I samverkan har man tagit fram ”Tysta filmen”, en film som vänder sig till kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Filmen informerar bland annat om vart man kan vända sig för att söka skydd, hjälp och stöd. Filmen är tyst för kvinnans säkerhet.

Senast uppdaterad