Carolina Klûft

Folkhälsoveckan 2023

Varje höst under vecka 37 arrangerar Ovanåkers kommun i samarbete med hälsocentralerna Folkhälsoveckan i syfte att öka kunskapen om och väcka intresse för vad folkhälsa innebär. I år infaller vecka 37 mellan den 11 - 17 september.

Folkhälsoveckans aktiviteter ska vara gratis för att alla ska ha chansen att delta. Föreningar och företag arrangerar bland annat prova-på-aktiviteter och kommunen brukar bjuda på någon kunskapshöjande aktivitet.

Vill du vara med och arrangera aktiviteter?

Vill din förening eller ditt företag arrangera en gratis aktivitet i samband med Folkhälsoveckan och synas i programmet? Beskriv den aktivitet du/ni vill arrangera så kortfattat som möjligt. Uppge kontaktperson och om aktiviteten kräver anmälan.

Anmäl aktivitet till folkhalsa@ovanaker.se senast den 13 augusti.

Senast uppdaterad