Hälsofrämjande insatser

En folkhälsoinsats är varje insats eller policy som försöker förbättra mental och fysisk hälsa på befolkningsnivå.

Friluftsliv förbättrar folkhälsan

Forskning visar att röra på sig ute i naturen har många positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Vi vet att friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. Vi vet att de allra flesta i Sverige lever nära naturen och genom att värna om allemansrätten får alla chans att vistas i naturen på samma villkor.

Vi vet också att det finns hinder som kultur, familjetraditioner och ekonomiska förutsättningar som gör att personer i specifika grupper i samhället inte nyttjar friluftslivet lika mycket som andra.

Vi vill fortsätta förebygga de här hindren genom att visa på att det finns aktiviteter för alla, att det finns aktiviteter nära hemmet och att det inte alltid behövs dyr utrustning. 

Vi vet också att friluftslivet har en stor inverkan på folkhälsan eftersom det lockar personer till fysisk aktivitet utomhus och förebygger stillasittande och isolering.

Friluftsinspiratörer

Under 2021 pågick projektet Luften är fri och Sveriges största satsning någonsin vad gäller friluftsliv. Ovanåkers kommun var med i projektet och det fick många bra effekter. Det bästa kommer vi fortsätta med för att främja hälsa hos våra innevånare.

Några av de inspiratörer vi hade under året fortsätter att inspirera med sina bilder från utflykter till olika platser runt om i kommunen. Vi kommer även att ta in nya inspiratörer.

Följ oss på Instagram och eller Facebook där vi delar alla naturbilder och tips om olika platser att besöka i vår kommun.

#folkhälsaovanåker #tyckeromovanåker #friluftsinspiratör #vardagsnäranatur

Senast uppdaterad