Foto Anne-Marie Smensgård

Bildbeskrivning - Friluftsinspiratör Anne-Marie Smensgård ser ut över Räkaklitt

I det enkla bor det vackra - Vardagsnära natur

Vardagsnära natur är en viktig resurs för alla människor och ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning samt ökad naturförståelse. Våra friluftsinspiratörer vill visa er enkelheten med att få in friluftsliv i vår vackra kommun. Att man inte behöver betala dyra avgifter, åka lång väg, utan att bara ta en promenad i skogen nära dig har många hälsoeffekter.

Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan

Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan människa och natur. I mötet uppstår en upplevelse som är individuell och skapar värde på olika sätt, för olika människor. Naturvistelse har flera positiva hälsoeffekter, såväl fysiskt som psykiskt och friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning. 

Att vara i naturen ger en hälsofrämjande effekt

Att vara ute i naturen kan medföra en rad positiva effekter för hälsan, till exempel minskad stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Det främjar också fysisk aktivitet men ger också möjlighet till sociala kontakter i en avkopplande miljö. Vissa forskare menar till och med att vi skulle bli lyckligare och känna större livskraft om vi fick en starkare koppling till naturen.

Folkhälsomyndigheten - Friluftsliv och folkhälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om våra friluftsinspiratörer Öppnas i nytt fönster.

Foto Anne-Marie Smensgård

Foto Anne-Marie Smensgård - Eldstad uppe på Räkaklitt

#folkhälsaovanåker #tyckeromovanåker #friluftsinspiratör #vardagsnäranatur

Tankeställare av folkhälsosamordnaren Therese:

Skogspromenad för att praktisera mindfulness

Känner du dig stressad, orolig eller har du svårt att sortera dina tankar? Då kan en skogspromenad vara lösningen. Faktum är att begreppet skogsbadning (på engelska forest bathing) – som innebär att man vistas i naturen – har flera beprövade hälsofördelar, däribland att både puls och blodtryck sjunker samt att den upplevda allmänhälsan ökar.

Minska dina stressnivåer

Upplevd stress handlar många gånger om att vi tänker på något som kan hända eller något som har hänt – dvs. motsatsen till att praktisera mindfulness och att vara i nuet. Tack vare skogens naturliga återupprepningsmönster med lagom antal stimuli, vaggas vi lättare in i ett tillstånd av mindfulness som tränger undan tankar på framtiden och dåtiden, vilket i sig kan minska nivåerna av vår upplevda stress.

Främja kreativiteten

Saknar du inspiration, känner dig låst i ditt tankesätt. Många gånger behöver vi ”starta om” vår hjärna för att komma ur ett icke gynnsamt tankesätt eller beteendemönster – och vad är då bättre än att ta en skogspromenad för att helt enkelt pausa och trycka på noll, börja om.

Du får syre och frisk luft

Detta säger sig själv. Luften i skogen är renare än den vi hittar i innerstan – och syre är en grundläggande faktor för att vår kropp ska fungera optimalt. När du visats i skogen och tar en skogspromenad gör du din kropp och inte minst dina lungor en tjänst genom att du andas in frisk luft, vilket har flera välgörande effekter. Faktum är att höga halter av luftföroreningar har kopplats till flera livsstilssjukdomar som hjärt-, kärl- och lungsjukdomar – så avsätt lite extra tid i skogen för din hälsa skull! Andas gärna med långa och djupa andetag för att komma ner i varv lite extra.


Senast uppdaterad