Kontakt

Information om lustgas

Lustgas används inte bara som bedövningsmedel vid förlossningar. Det används också som berusningsmedel. Lustgas är inte narkotikaklassat i Sverige, men det är viktigt att känna till riskerna med att använda det för att uppnå ett rus.

Under den senaste tiden har det blivit allt vanligare att ungdomar använder lustgas som en form av kort berusning. Många vet inte om riskerna med att använda lustgas för berusning.

Varför kan lustgas vara farligt?

Den främsta risken med lustgas är syrebrist vid inandning. Detta eftersom gasen inhaleras i koncentrerad form. Det kan leda till medvetslöshet, tillfällig försvagning av hjärtmuskeln och att kroppens skyddsreflexer skadas.

Koncentrerad lustgas kan dessutom vara mycket kall vilket kan ge skador i näsan, på läpparna, på stämbanden och i de övre luftvägarna.

Den som använder lustgas under längre tid riskerar också att drabbas av brist på vitamin B12. Håravfall, yrsel och manlig infertilitet är några kända symtom på B12-brist.

Det går inte att säga hur mycket man kan få i sig utan att det är farligt eftersom det varierar från person till person.

Lustgas är enkelt att få tag i och inte särskilt dyrt.

Var uppmärksam som förälder

Eftersom lustgas är enkelt att få tag på och många onlinebutiker inte har någon åldersgräns används lustgas också bland yngre tonåringar. Du som förälder och vårdnadshavare kan hjälpa ditt barn genom att ha lite koll, till exempel om du hittar gasbehållare eller ballonger bland deras grejer.

Hur funkar det?

Lustgasen köps i små silverfärgade patroner avsedda för gräddsifoner. Gasen gör grädden mer luftig och upplevs då som vispad.

Personer som inhalerar gasen gör det direkt från en gräddsifon eller genom att fylla ballonger med lustgasen och sedan andas in från ballongen. Lustgasen ger ett rus på 1–2 minuter som skapar avslappning och fnittrighet. Det kan också ge smärtlindring och hallucinationer. Ruset betraktas av många som ofarligt, men det finns flera hälsorisker som många unga inte känner till.

Lustgas i sjukvården

I sjukvården används lustgas för smärtlindring, men aldrig i koncentrerad form. Den blandas då med syrgas.

Du som förälder/vårdnadshavare kan vända dig till kommunens öppenvårdsverksamhet om du har behov av stöd för ditt barn och din familj. Du kan också vara anonym när du ringer och rådgör.

Kontakt

Folkhälsostrateg

Ulla-Marie Nilsson
Tfn, 0271-572 85
E-post, ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad