Internationella suicidpreventiva dagen

Den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra att människor tar sitt eget liv på agendan.

Antalet suicid har legat på samma nivå de senaste tjugo åren. I Sverige dör ungefär 1 600 människor varje år, vilket innebär att ett fullbordat suicid sker var sjätte timme eller cirka fyra människoliv om dagen. Utöver det görs långt fler suicidförsök. I Gävleborg tar varje år tar ca 56 personer i länet sitt liv vilket gör att vi är det län som har det tredje högsta suicidtalet i landet.

Suicid och suicidförsök är kostsamt både i lidande och i pengar. För samhället kostar det många miljoner årligen men för de drabbade familjerna är tragedin inte mätbar. Suicid går dock att förebygga och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet.

Samarbete i Gävleborgs län för att förebygga suicid

Många aktörer är viktiga i det suicidförebyggande arbetet. Tidiga insatser i kommuner, en hälso- och sjukvård med bra kunskap om psykisk ohälsa och ett civilsamhälle som erbjuder stöd för anhöriga är några exempel. Att vi samarbetar kring det förbyggande arbetet är av stor vikt då vi har olika kunskaper som kompletterar varandra.

Gävleborgs län arbetar med att ta fram ett vårdförlopp för suicidprevention där hälso- och sjukvården samverkar med kommunerna. En del i det arbetet är att 29 instruktörer har utbildats i den evidensbaserade metoden Första hjälpen till psykisk hälsa. I varje kommun finns därmed kompetens att hålla utbildningar lokalt i metoden.

Är du i behov av akut hjälp? Läs mer här. Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad