"Men snus är väl inte så farligt"

Snus innehåller 3000 kemiska ämnen, varav minst 28 är cancerframkallande. Snus ökar risken för typ 2-diabetes, vissa typer av cancer, hjärtinfarkt och stroke.

“Jamen, det finns ju tobaksfri snus”
Det vita snuset är en ny produkt som marknadsförs som tobaksfri, men den innehåller stora mängder nikotin som framställs av tobak. Snusföretagen använder denna strategi för att undkomma lagstiftningen som reglerar marknadsföring av tobak.

Barnarbete på tobaksfälten
Att barnarbete är vanligt inom tobaksodling har varit känt sedan länge. Tobaksindustrin orsakar dessutom enorm miljöpåverkan. Skogsavverkning och förgiftade jordar är två exempel på hur tobaksodling påverkar miljön i de länder som odlar tobak och barnen på tobaksfälten får i sig farliga mängder nikotin.

Tjäna på att avstå tobak
Alla ungdomar i årskurs 6-9 i Ovanåkers kommun har möjlighet att gå med i Tobaksfri Duo som är en metod som syftar till att unga ska avstå tobak. Elever som är med i Tobaksfri Duo får rabatt i en mängd butiker under hela högstadietiden och har också chansen att vinna priser i det årliga lotteriet. Läs mer på:

www.ovanaker.se/tobaksfriduo

 

Edsbyns A-lagsspelare i bandy:

-"Att använda tobak försämrar prestationsförmågan och orken samt ökar risken för sjukdomar och cancer. När jag är medveten om konsekvenserna ser jag inget syfte med att använda det."
Agnes Kronberg

-"Tobak är cancerframkallande och inte bra för hälsan. För mig har det alltid varit en självklarhet att inte snusa eller röka pga. det."
Mattias Larsson

 

Källor: Hjärt-Lungfonden, A Non Smoking Generation och Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad