Minskad andel rökare, alkohol och narkotikaanvändare hos gymnasieelever.

Andelen rökare, alkohol- och narkotikaanvändare minskar i Gävleborg. Detta visar en undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Alkohol- och drogvaneundersökningen genomförs i gymnasiets årskurs 2 vart tredje år.

Syftet med skolundersökningen är att följa utvecklingen och mönster av användningen av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Resultatet av CAN- undersökningen visar att Gävleborgs län har likartade resultat och trender som i resten av Sverige. Andelen alkohol- och narkotikaanvändare i åldersgruppen minskar i hela Gävleborg och andelen alkoholkonsumenter i gymnasiets årskurs 2 är nu nere på den lägsta nivån sedan enkätens start år 1998. Generellt sett ligger också Gävleborg under rikssnittet för övriga indikatorer, förutom snusning.

Läs mer via Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om alkohol och drogvaneundersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxna är viktiga förebilder

Föräldrars inställning är avgörande och ett tydligt ställningstagande mot tobak och alkohol är mycket viktigt. Använder du själv tobak är det ännu viktigare att ni pratar om saken hemma och att du inte har en tillåtande attityd gentemot ditt barn.

Det är inte alltid lätt att veta hur man kan prata med ungdomar om tobak-och nikotinprodukter och alkohol, eller andra droger. Vi har samlat tips till dig som behöver det:

Tips på hur du pratar om tobak med unga

Tips så pratar du med din ungdom om alkohol Öppnas i nytt fönster.

Polisens föräldraskola om att upptäcka missbruk Öppnas i nytt fönster.

Vill du har hjälp med att sluta röka?

Slutarokalinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips till den som vill sluta med tobak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fakta

CAN är en undersökning som genomförs med hjälp av anonyma enkäter som besvaras i klassrummen. Enkäten anses ha en hög tillförlitlighet då det är en totalundersökning med ett relativt lågt bortfall.

Läs CAN-rapporten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad