Kontakt

Nina Rung - Humant bemötande, våld i nära relationer och utsatthet

Nina Rung är kriminolog och genusvetare med mångårig erfarenhet inom förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Den 19 maj kl. 18.00 föreläser hon om våld i nära relationer och utsatthet i Celsiusskolans aula i Edsbyn. Använd ingången mittemot Gärdet.

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och i samband med pandemin har det visat sig att kvinnor och barn som lever socialt distanserade eller i karantän löper risk för mer hot och våld i sina hem. Det är viktigt att politiker, tjänstepersoner har kunskap om området för att förebygga de omfattande konsekvenserna som uppstår bland de utsatta och kunna utveckla arbetet med våldsoffer.

Nina är grundare av föreningen Huskurage som förebygger våld i hemmet genom att få fler att agera vid oro för hot, våld eller övergrepp. De senaste åren har Nina varit verksam inom Stockholmspolisen där hon utrett grovt våld i nära relationer och sexualiserat våld mot barn. Nina Rung är en erfaren föreläsare som flitigt anlitas av bostadsbolag, kommuner och företag för att föreläsa om Huskurage och våld i nära relationer, hon har utsetts som svensk barnrättsexpert och tilldelats priser för sitt arbete.

Närmast är Nina aktuell med ”Stora Porrboken” – en bok om pornografins konsekvenser skriven av 16 experter och skribenter.

Arbetet för ett jämställt Sverige där individer lever fritt från våld och övergrepp startar med kunskap och att lyssna på Nina Rung den 19 maj är en början.

Anmälan

Anmäl dig till föreläsningen här. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Folkhälsostrateg

Ulla-Marie Nilsson
Tfn, 0271-572 85
E-post, ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad