Ymsekören

Onsdag 11 september

Ymsekören - Workshop i körsång!

kl. 18.30-20.30, Alfta hembygdshus
Körledare, Maria Öst-Backa.

Kören finns till för alla som finner
glädje och välbefinnande i att sjunga.
I samband med Folkhälsoveckan
bjuder Ymsekören på en workshop
där du har chans att prova på körsång
på Ymses vis.
Ymsekören bjuder på kaffe i pausen.

Senast uppdaterad