Orange Day 25 november

Den 25 november inträffar den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day, som FN instiftat. Det är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våldet mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Detta uppmärksammas genom att flera byggnader i länet kommer att belysas i färgen orange. I Ovanåker kommer därför att flagga med orangea flagga för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor.

Orange Day Länk till annan webbplats. - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

En vecka fri från våld 21-27 november

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Under den nationella kampanjveckan "En vecka fri från våld" sprider vi kunskap om våld i nära relation - om hur det kan förebyggas samt vilken hjälp som finns att få.

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med och vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet. Arbetet mot våld pågår hela året men under kampanjen "En vecka fri från våld" sätter vi extra fokus på det förebyggande arbetet som pågår i kommunen och länet.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som belyser det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relation. Initiativet kommer från Unizon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.och MÄN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. och stöds bland annat av Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner och Jämställdhetsmyndigheten.

Tysta filmen

Teamet för "En kommun fri från våld" har samverkat med Brottsofferjouren, Söderhamns och Ovanåkers kommuner vilka ingår i samverkansavtalet med kvinnojouren Stöttan.

I samverkan har man tagit fram "Tysta filmen", en film som vänder sig till kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Filmen informerar bland annat om vart man kan vända sig för att söka skydd, hjälp och stöd. Filmen är tyst för kvinnans säkerhet.

Se filmen Våld i nära relation Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp?

Blir du utsatt för fysisk eller psykisk våld, eller känner du dig hotad av din partner? Till socialtjänsten kan du som har blivit utsatt för hot och våld i en nära relation få hjälp och stöd, men också om du befarar att någon i din omgivning far illa. Mer information hittar du här:

Hot och våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad