Kontakt

Ovanåkers kommun har höga halter amfetamin i avloppsvattnet

I Ovanåkers kommun bedrivs ett drogförebyggande arbete (ANDT) och även ett arbete för att erbjuda stöd och behandling till de som behöver i ett så tidigt skede som möjligt.

Som en del i ANDT-arbetet ingår att på olika sätt samla information i syfte att skapa en lägesbild. Sedan en tid tillbaka genomförs mätningar av kommunens avloppsvatten. Mätningarna har påvisat höga doser av amfetamin.

Arbetet med att förebygga narkotikaanvändning är till stor del inriktat på att förebygga att barn och unga inte ska komma i kontakt med och prova narkotika.

Fakta om amfetamin

I Sverige är amfetamin tillåtet för behandling av ADHD och narkolepsi om läkare skrivit ut det. Den här texten handlar om amfetamin som införskaffas illegalt och inte amfetamin som förskrivs i medicinskt syfte.

Amfetamin är en kemiskt framställd drog. Det påverkar hela det centrala nervsystemet. Amfetamin intas oftast som tabletter eller kapslar men kan även sniffas eller injiceras

Den klassiska effekten av amfetamin består av en kortvarig euforiserande effekt med:

 • Ökad vakenhet och självkänsla
 • Stärkt självkänsla, självförtroende och ökat självhävdelsebehov.
 • Ökad psykisk och fysisk energi
 • Ökad koncentrationsförmåga
 • Hyperaktivitet
 • Tankeflykt
 • Ökad impulsivitet
 • Ökad aptit
 • Ökad sexuell lust
 • Förhöjd sinnesstämning under en kort period följt av en långvarig dysforisk period.

Efterhand utvecklas toleransökning, med risk för hallucinationer och vanföreställningar. Amfetaminet brukas därför i regel med några timmars intervall under några dagar eller upp till en vecka. Efter detta behöver personen återhämta sig - sova och vila ut. Under denna återhämtningsperiod är det inte ovanligt att personen vänder sig till cannabis eller heroin.

Vanliga symtom efter en längre tids substansbruk:

 • Oro
 • Ångest
 • Irritabilitet, aggressivitet
 • Sömnsvårigheter
 • Hallucinationer
 • Nedstämdhet
 • Akut psykos
 • Paranoida vanföreställningar med hög grad av misstänksamhet och aggressivitet
  - Paranoian försvinner i regel efter en tids abstinens

Effekter vid substansbruk:

 • Hyperaktivitet och motorisk oro.
 • Stora pupiller
 • Stirrig blick
 • Flush (hudrodnad, blodvallningar)
 • Taktila hallucinationer, myrkrypningar med kliande, särskilt över underarmar
 • Klåda och myrkrypningar
 • Monotona rörelser
 • Koordinationssvårigheter
 • Tuggningar
 • Tics
 • Svårigheter att stå still och ett intensivt beteende (man blir ”speedad”)

Amfetaminbruk kan leda till flera allvarliga psykiska och fysiologiska effekter och symptom, även akut överdosering.

Amfetamin och miljö

Framställning av Amfetamin genererar påtagliga mängder miljöfarligt avfall som ofta dumpas i naturen, i vatten, bränns upp eller grävs ner. Ett ensamt kilo Amfetamin ger upp till 40 liter miljöfarligt avfall.

Det vi gör påverkar även vår omgivning. Att använda narkotika påverkar även hälsan hos de anhöriga. Barn som växer upp i hem där narkotika förekommer riskerar att fara illa av det. Alkohol och narkotikaklassade substanser förekommer ofta i våld i nära relationer.

Läs nyheten från 2022-03-02 som även innehåller länkar till var du kan hitta stöd och hjälp i sin helhet här Öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Folkhälsostrateg

Ulla-Marie Nilsson
Tfn, 0271-572 85
E-post, ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad