Flagga i regnbågens färger vajar i vinden.

Pride-picknick i Öjeparken

Onsdagen den 27 juli bjöd Pride Voxnadalen in till en picknick i Öjeparken i Edsbyn i syfte att samlas kring mänskligt värde och allas rätt att vara sig själva samt bidra till att Ovanåkers kommun ska vara en trygg plats för mångfald. 

Ett hundratal personer kom till Öjeparken och lyssnade på Olle- och Tobias Westling som spelade egna låtar och några covers och Ulla-Marie Nilsson berättade om varför Ovanåkers kommun arbetar med att öka kunskapen om hbtqi-personers situation.

Huvudtalare var Johanna Eskman från RFSL Gävleborg som berättade om sina egna erfarenheter under uppväxten, RFSL’s arbete, hur kommuner i Gävleborgs län kan använda RFSL’s kompetens och hon berättade även om ”det trygga rummet”.

Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för ett gott liv. Mucf (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har genomfört utredningar som visar att unga hbtqi-personer,

  • upplever mer begränsningar på fritiden
  • är mindre trygga både i hemmet och på offentliga platser
  • har fler symptom på psykisk ohälsa och att de vill prata med sina närmaste, men att de inte vågar göra det.

Med anledning av ovanstående och eftersom alla förlorar på om det finns grupper som inte når sin fulla potential pga. att heteronormen får vara oemotsagd är det självklart att Ovanåkers kommun vill arbeta för allas lika värde.

Mucf’s utredning visar också att unga hbtqi-personer (ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner) saknar trygga mötesplatser och särskilt på landsbygden där det oftast saknas helt. Vi hoppas att onsdagens pride-picknick kan resultera i att det skapas nätverk och mötesplatser för hbtqi-personer i Ovanåkers kommun.

Enligt mucf avstår var fjärde ung hbtqi-person från att delta i fritidsverksamheter på grund av rädsla för att bli dåligt bemötta så det är viktigt att arbeta aktivt med inkludering för att uppnå en förändring. Det finns en mängd utbildningmaterial inom området och om din förening vill bidra till mer jämlika förutsättningar, kontakta Ovanåkers kommuns folkhälsosamordnare så hjälps vi åt att hitta det som passar just er.

Senast uppdaterad