Svartsjuka är inte romantiskt!

Under februari pågår kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen riktar sig till främst till unga som blir utsatt för våld i en relation, är orolig för en vän, utsätter någon annan för våld eller bara vill veta mer om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Våld i ungas partnerrelationer är när en ung person utövar våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner. Våld kan vara många olika saker och utövas i olika relationer. Våldet kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt. Våld är aldrig okej och det är ofta en brottslig handling.

Ofta pratar vi om svartsjuka som något romantiskt, men det finns inget romantiskt i när svartsjuka innebär kontroll och våld. Ju mer en vet om problemet desto lättare är det att reflektera och prata om det. Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt ska också bidra till mer kunskap bland vuxna, för att du som är ung ska få det stöd och den hjälp du behöver.

Läs mer på Svartsjuka är inte romantiskts hemsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad