Tobaksfria veckan fokuserar på hållbarhet

Under vecka 47 varje år uppmärksammas den tobaksfria veckan. Tobaksfria veckan är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025.

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag, vilket gör arbetet med barns rätt till en tobaksfri uppväxt om möjligt ännu viktigare. Här kan föräldrar och vårdnadshavare göra skillnad på riktigt.

9 av 10 som börjar med nikotin är barn. Tusentals unga blir varje år beroende av cigaretter, e-cigaretter och snus – många av oss för resten av livet. Tobaksbolagen tjänar miljarder på det.

Tobakslag har gett fler rökfria miljöer

Den nya tobakslagen som infördes den 1 juli 2019 innebar bland annat att vi fick fler rökfria miljöer där alla former av rökning är förbjuden. Detta för att skydda hälsan hos befolkningen. Framförallt barn och ungas hälsa, då barns luftvägar är extra känsliga för tobaksrök. En annan fördel med rökfria miljöer är att rökbeteendet blir mindre synligt i samhället, vilket i sin tur kan minska barn och ungas nyfikenhet på rökning. När färre vuxna röker offentligt kan det bidra till att färre ungdomar börjar röka, helt enkelt.

Mest rökning i låg- och medelinkomstländer

Nästan en miljard människor i världen röker varje dag och omkring 80 procent av dem lever i låg- och medelinkomstländer. Tobaksbruk dödar mer än sex miljoner människor per år i världen och orsakar enorma kostnader för sjukvård och förlorad produktivitet. Tobaksindustrin orsakar dessutom stor miljöförstöring, på grund av sitt giftiga avfall. Att minska tobaksbruket är viktigt för att nå en hållbar utveckling.

Vuxna är viktiga förebilder

Nio av tio som börjar röka eller snusa gör det innan de fyllt 18 år och att bli beroende går snabbare än vad många tror. Forskning visar att vuxna spelar en viktig roll i att försena och förhindra att unga börjar använda tobak.

Föräldrars inställning är avgörande och ett tydligt ställningstagande mot tobak är mycket viktigt. Använder du själv tobak är det ännu viktigare att ni pratar om saken hemma och att du inte har en tillåtande attityd gentemot ditt barn.

Det är inte alltid lätt att veta hur man kan prata med ungdomar om tobak-och nikotinprodukter. Vi har samlat tips till dig som behöver det:

Tips på hur du pratar om tobak med unga


Vill du har hjälp med att sluta röka?

Slutarokalinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips till den som vill sluta med tobak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad