Kontakt

Tonåringar vill att föräldrar har tydliga regler kring alkohol!

Även om de inte alltid signalerar det så tycker 88% av alla tonåringar att föräldrar ska ha tydliga regler kring alkohol och 9 av 10 unga vill att föräldrar ska prata med dem om alkohol. Detta framgår av en undersökning genomförd av nätverket IQ.

IQlänk till annan webbplats är ett fristående dotterbolag till Systembolaget med uppdraget att verka för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Föräldrar har en viktig roll att spela när det gäller att försena alkoholdebutens risker och att minska tillgången till alkohol för ungdomar. Bland ungdomarna är stödet starkt för att föräldrar ska göra just detta. 

Att prata med sitt barn om alkohol är ett viktigt samtal som kan komma att göra stor skillnad. Här är fem konkreta tips till dig som är förälder till en tonåring:

  • Visa omtanke och lyssna. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och att du tar dem på allvar. Din tonåring behöver förstå att du finns där oavsett vad som händer. Om du är orolig, berätta varför du är det.
  • Hjälp till att säga nej. För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument när det sociala trycket från kompisar är stort. Kanske underlättar det om din inställning kan användas som argument.
  • Var tydlig och sätt gränser. Berätta hur du ser på alkohol och vad som gäller i er familj. Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att själv stå för sitt beslut.
  • Bjud inte på alkohol och köp inte ut. De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn hur man dricker alkohol med måtta. Det enda man lär dem är att dricka.
  • Kom överens med andra föräldrar. Ibland kan det vara skönt att veta vad som gäller i andra familjer när argumentet ”alla andra får” dyker upp i diskussionen med din tonåring. Se till att du vet var ditt barn befinner sig om kvällarna och ta gärna en promenad.

I samband med skolavslutningen finns det vuxna som väljer att vistas ute i våra centrumkärnor i syfte att öka tryggheten i vår kommun. I likhet med tidigare år kommer också personal från socialtjänsten att finnas ute från ca kl. 20.00. I Ovanåkers kommun vistas många unga vid Multiarenan, bakom fritidsgården i Edsbyn och på skolgården i Alfta. Vuxennärvaro ökar tryggheten för hela befolkningen.

Om du som vuxen är ute och vill ha eller ge tips och råd kan ni kontakta personalen som jobbar den 11 juni på tfn, 073 - 050 09 36 eller 076 145 68 79. 

Ta hand om varandra och ha en trevlig sommar! 

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Ulla-Marie Nilsson 
Tfn, 0271-572 85
E-post, ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad