Foto Non Smoking Generation

Juliette Steno och Yasmine El Mouhib, föreläsare A Non Smoking Generation, besökte Ovanåker.

Unga kan avstå tobak för en hållbar framtid

Vecka 38 besökte A Non Smoking Generation skolor i Edsbyn och Alfta för att informera eleverna om tobaksindustrins negativa effekter på miljön och mänskliga rättigheter.

En ny Novusundersökning visar att sju av tio unga saknar kunskap om det utbredda barnarbetet på tobaksodlingar, och närmare nio av tio saknar kunskap om tobaksindustrins massiva skogsavverkning. Samtidigt uppger majoriteten att dessa hållbarhetsproblem kan vara skäl att avstå från tobak. För tionde året i rad inleder A Non Smoking Generation en föreläsningsturné till Sveriges skolor för att öka denna kunskap och motivera unga till att förbli tobaksfria.

"– Årets föreläsningsturné är extra viktig med anledning av det snabbt ökande bruket av nya nikotinprodukter bland unga. Vi måste öka medvetenheten om att e-cigaretter och vitt snus varken är tobaksfritt, ofarligt eller mer hållbart, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats.."

”Den var jättebra och visar ungdomar att det inte bara är hälsorisker utan att det påverkar alla”

Föreläsningen Barnarbete i ny förpackning handlar om hur tobaksindustrin orsakar barnarbete, fattigdom, ojämlikhet, ohälsa och omfattande miljöproblem.

Läs mer om besöket i Ovanåkers skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tips om att prata med unga om tobak

Nio av tio som börjar röka eller snusa gör det innan de fyllt 18 år och att bli beroende går snabbare än vad många tror. Forskning visar att vuxna spelar en viktig roll i att försena och förhindra att unga börjar använda tobak.

Att vara tydlig med att ditt barn inte ska börja med tobak och själv inte använda tobak är det viktigaste du kan göra för att förebygga tobaksbruk. Föräldrars inställning är avgörande och ett tydligt ställningstagande mot tobak är mycket viktigt. Använder du själv tobak är det ännu viktigare att ni pratar om saken hemma och att du inte har en tillåtande attityd gentemot ditt barn.

Prata om hur ni ser på tobak, utforska vad ditt barn tänker och var tydlig med din inställning till tobak. Lyft fördelarna med att vara tobaksfri hellre än att fokusera på riskerna. Vinster som utseende, pengar och att slippa lukta illa, men också tobaksindustrins utnyttjande av barn i arbetet med tobaken, kan motivera ungdomar att ta avstånd från tobak.

Så pratar du med unga om tobak Öppnas i nytt fönster.

 

Källor: Hjärt-Lungfonden, A Non Smoking Generation och Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad