Kommunalrådet lyssnar på ungdomar

Ungdomsdialogen 2020

Alla människor har rätt att vara med och bestämma över sin vardag och det är självklart att beslut blir bättre om de som berörs av besluten får uttrycka sin åsikt. Ovanåkers kommun arrangerar årligen en Ungdomsdialog där unga möter politiker och tjänstepersoner och diskuterar frågor som exempelvis har framkommit i klassråd och i elevråd.

Årets dialoger är uppdelade i tre och elever i årskurs 7-9 var först ut. Temat var i första hand delaktighet och inflytande. Genom att ha dialoger mellan politiker, tjänstepersoner och unga möjliggörs delaktighet och inflytande i hög utsträckning. Upplägget i Ungdomsdialogen är att ett antal teman presenteras och därefter diskuteras frågeställningar i mindre grupper. Grupperna redovisar vad de har kommit fram till och mot slutet av dagen enas deltagarna om några frågor som ska prioriteras extra under det kommande året. Elevråden får under året kontinuerligt information om pågående processer och har också chans att ge ytterligare input.

Viktigast att jobba med under det kommande året

I år prioriterades frågor som utbudet av aktiviteter på fritidsgårdarna, att komma tillrätta med långa väntetider för de elever som får vänta länge på skolskjuts och en förbättrad kontakt mellan politiker och elevråd .

Några förslag på åtgärder att ta ställning till,

  • Ungdomarna skulle tycka att det var kul om Bollnäsungdomar åkte till Ovanåkers kommun för att ta del av aktiviteter istället för tvärtom.
  • De elever som måste vänta extra länge på skolskjuts skulle kanske kunna få mellanmål från eventuellt ”matsvinn”?
  • De skolskjutselever som går på Alftaskolan skulle kunna få vänta på bussen inne på fritidsgården, Grottan.
  • Politiker borde besöka elevråden
  • Vi skulle kunna affischera på skolorna med kontaktuppgifter till en person som eleverna kan kontakta oavsett fråga till kommunen. Kontaktpersonen skulle i sin tur kunna vidarebefordra informationen till den som bör besvara synpunkten eller frågan.
  • För att elever ska veta vilka vuxna på skolan de kan prata med om de mår dåligt kan affischer med namn och kontaktuppgifter sättas upp på skolorna på både väldigt synliga och på mer undanskymda platser i skolans lokaler. 
  • Ungdomarna har önskemål om fler rörelsepauser under lektionstid.
  • Belysningen för de som bor i Knåda och i Roteberg är svag och det är såklart en fråga att snarast föra vidare till de tjänstepersoner det berör.
Ungdomar redovisar
Ivrigt samtal i samband med ungdomsdialogen
Gruppdiskussion
BUN ordf lyssnar på unga
Kommunchef pratar med unga 
Ungdomar redovisar

Senast uppdaterad