Kontakt

Ungdomsdialogen 2022

Gratis mensskydd på skolans toaletter och att få vara med och påverka innehållet i undervisningen är de områden som deltagarna i 2022 års ungdomsdialog valde att prioritera utifrån det som diskuterades på Järnvägshotellet den 16 september.

Ovanåkers kommun har som målsättning att främja ungas inflytande och delaktighet. Varje år arrangeras därför en Ungdomsdialog där beslutsfattare, tjänstepersoner och elever träffas och samtalar kring olika områden. Årets teman var Inflytande- och delaktighet, trygghet och elevernas val.

I år fanns det ett stort intresse bland elever att delta och dialogen inleddes med att vi gick igenom vad som hade hänt sedan 2021 års dialog. Då utsågs en ökad vuxennärvaro i centrumkärnorna och på fritidsgårdarna som allra viktigast och hösten 2021 fattades ett enigt politiskt beslut om att arbeta med Trygg i Ovanåke Länk till annan webbplats.r under 2022 och 2023.

Upplägget för de ungdomsdialoger som har genomförts sedan 2009 är att olika teman presenteras för att därefter diskuteras i mindre grupper. Det sista som sker är att några områden/åtgärder utses som extra viktiga att prioritera. Det som prioriterade högst i år var en önskan om gratis mensskydd på skolans toaletter samt frågan om det skulle vara möjligt att någon av toaletterna på skolan kan användas endast av flickor.

Nästan lika högt prioriterat blev elevers inflytande över undervisningen och båda dessa områden kommer Ovanåkers kommun att arbeta vidare med under kommande läsår.

Övrigt som diskuterades var bland annat Celsiusskolans matsal, en tydlig önskan om ett utökat öppethållande på fritidsgårdar, attityder och trygghet. Eleverna var eniga om att Trygg i Ovanåker är en insats som behövs. Några förslag från eleverna var att områdena som vuxenvandrarna besöker kan utökas och att det är uppskattat om aktiviteter utomhus kan erbjudas om sommarkvällarna.

Kontakt

Folkhälsostrateg

Ulla-Marie Nilsson
Tfn, 0271-572 85
E-post, ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad