Kontakt

Anmälan till padel, torsdag 29 oktober

Anmälan till padelspel för dig som går i årkurs 6-9, torsdag 29 oktober kl. 08.00-13.00.

Det är två och två per bana, så för att anmäla dig måste du ta med dig tre kompisar. Obs! Endast ett tillfälle per person.

Dag: Torsdag 29 oktober
Tid: Kl. 08.00-13.00. Mer information om exakt tid kommer via e-post
Plats: Padelhallen, Hantverkargatan 18 i Edsbyn

Det finns inga lediga platser kvar.

Behandling av personuppgifter

Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter för kunna planera padelspelet. De uppgifter om dig som vi behandlar är namn och e-post.

Personuppgifterna kommer/kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas som längst två arbetsdagar efter höstlovets slut. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Ulla-Marie Nilsson
Tfn: 0271-572 85
E-post ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-10-16 07.41