Kontakt
Tycker om-märket

Tycker om

Tycker om-konceptet används inom olika områden där vi vill lyfta fram positiva sidor av Ovanåkers kommun. Här kan du läsa om tycker om-konceptet och hur det används.

För att marknadsföra vår kommun och oss som arbetsgivare vill vi berätta om våra jobb och lyfta fram en positiv bild. Vi vill visa hur vi gör skillnad och berätta hur man som anställd hos oss kan utvecklas och ha roligt på jobbet tillsammans med kollegor och chefer.

Orden "tycker om" används i huvudsyftena att attrahera och rekrytera. De kan användas för att lyfta positiva sidor av det som annonseras, till exempel en ledig tjänst eller när vi gör nyheter till våra digitala kanaler för att förmedla en känsla av hur det är att leva, verka och bo i vår kommun.

Rekrytering

Ett exempel vid rekrytering av personal till äldreomsorgen kan vara "jag tycker om att ge trygghet till äldre".

Vi lyfter fram syftet med jobbet som utförs och inte det man praktiskt gör, ex. "jag tycker om att ge trygghet till de äldre" och inte "jag tycker om att vårda äldre". Arbetsuppgifterna kan vara spännande men vi lyfter istället syftet för en mer kärnfull kommunikation.

Andra exempel kan vara:

  • "Jag tycker om att laga god mat som uppskattas av våra kunder"
  • "Att arbeta delade turer är påfrestande men jag tycker om att ge trygghet till de äldre"
  • "Jag tycker om att arbeta med människor som behöver mycket eller lite hjälp i tillvaron"
  • "Mitt arbete är stressigt men jag tycker om att det är ansvarsfullt, flexibelt och varierande"
  • "Ibland känner jag mig otillräcklig men jag tycker om att känna mig värdefull för brukarna"
  • "Jag blir stressad av dokumentation men jag tycker om att sätta guldkant för varje brukare"

Grafisk utformning

För att vår kommunikation ska kännas igen och ha en enhetlig framtoning använder vi oss av två grafiska element, Tycker om-märket och Tycker om-bubblan, tillsammans med olika typer av illustrationer eller bilder. Läs vidare om respektive del för att se vilka regler och riktlinjer vi har för användandet av de olika delarna.

Tycker om-märket i färg med svart text
Tycker om-bocken i färg

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

E-post kommunikation@ovanaker.se

Senast uppdaterad