Kontakt

Tycker om-märket

Märket "Tycker om" symboliserar det som är positivt med Ovanåkers kommun och kännetecknar även Ovanåkers kommun som arbetsgivare. Det är viktigt att märket används konsekvent.

Märket kan beställas från vår kommunikationsavdelning på e-post kommunikation@ovanaker.se.

Användning av tycker om-märket utanför kommunens områden kräver beslut av kommunikationschef.

Nedan visas originalmärket. Det får under inga omständigheter förändras i färg eller form utöver de varianter som presenteras här.

Märkets varianter

Märket finns i flera varianter. I första hand används märket i färg med svart text. Övriga varianter av märket finns för att det ska fungera under olika förhållanden och i olika medier.

Tycker om-märket i färg med svart text

Standard - Ska användas i första hand, endast mot ljus bakgrund.

Tycker om-märket i färg med vit text

Standard med vit text - Används mot mörk bakgrund, men bara om den röda bocken kan urskiljas från bakgrunden.

Tycker om-märket i svartvitt

Svartvit - Används i svartvita tryck. Kan även användas mot ljus bakgrund när logotypen inte ska ta för stort fokus från övrigt innehåll.

Tycker om-märket i vitt

Vit - Kan användas mot mörk bakgrund när logotypen inte ska ta för stort fokus från övrigt innehåll.

Förhållningsregler vid användande av märket

Marginal runt märket

För att märket ska vara så effektivt som möjligt i vår kommunikation får inte text eller bild befinna sig innanför dess frizon. Frizonen är lika stor som bredden av o:et i tycker om-märket, enligt bilden nedan.

Regler för frizon runt "Tycker om"-märket

Rätt och fel användning

Om inte omständigheterna säger annat ska den märket i färg med svart text användas. Märket ska alltid visas i sin helhet och får inte under några omständigheter beskäras eller ändras i form och proportion.

"Tycker om"-märke rätt användning med en grön ruta med texten Rätt
"Tycker om"-märke beskuren med ett rött kryss över
"Tycker om"-märke uttänjt med ett rött kryss över
"Tycker om"-märke hoptryckt med ett rött kryss över

Använd inte originalmärket mot mörk bakgrund. Använd varianten med vit text eller den helvita istället.

"Tycker om"-märke med svart text mot mörk bakgrund med ett rött kryss över
"Tycker om"-märke med vit text mot mörk bakgrund och en grön ruta med texten Rätt
"Tycker om"-märke i vitt mot mörk bakgrund och en grön ruta med texten Rätt

Lägg inte märket mot en rörig bakgrund. Märket ska kunna urskiljas från bakgrunden. Placera märket mot en lugn bakgrund eller använd foton med färgton som bakgrund.

"Tycker om"-märket med toppen av granar i bakgrunden och ett rött kryss över
"Tycker om"-märket med gräs i bakgrunden och en grön ruta med texten Rätt

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

E-post kommunikation@ovanaker.se

Senast uppdaterad