Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet att söka till gymnasiet har ökat i Ovanåkers kommun

Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet att söka till gymnasiet har ökat från 80,9 % 2018 till 84,7 % 2019. En ökning med 3,8 procentenheter.

Katarina Ceder Bång, skolchef:

- Vi gläder oss åt att fler barn når behörighet till gymnasiet. Det är härligt att få dela framgången med barn, lärare och pedagoger. Alla har gjort ett fantastiskt bra jobb under året.

Ovanåkers kommun har under flera år arbetat i projekt med Skolverket med fokus på måluppfyllelse och likvärdighet. Förbättringsarbetet fortsätter och vi kommer nu analysera resultatet i undersökningen för att se hur vi lyckats med ökningen i kunskapsresultat för såväl olika årskullar ner till individnivå.
Medräknat i resultatet är samtliga barn i årskurs 9 inklusive nyanlända, alltså även de som varit här kortare tid än 4 år.

Ytterligare upplysningar:
Barn- och utbildningskontoret
Tfn: 0271-570 00 (vx)
E-post: barnochutbildning@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-09-23 08.44