Barn- och utbildningschef slutar sin anställning

Ovanåkers kommun och barn- och utbildningschef Katarina Ceder-Bång har gemensamt kommit överens om att avsluta hennes anställning från och med 1 oktober 2019.

Orsaken är att det politiska förtroendet saknas för hennes sätt att leda organisationen. Arbetet med att rekrytera ny skolchef inleds omgående och under tiden kommer en tillförordnad skolchef tillsättas.

Ytterligare upplysningar:
Christer Engström
Kommunchef
Tfn: 0271-570 70
E-post: christer.engstrom@ovanaker.se

Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-673 16 33
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Senast uppdaterad