Boverket ger bidrag till bygget av Näskullen

Nu är det klart att Ovanåkers kommun får knappt nio miljoner kronor i bidrag för bygget av Näskullens demensboende i Edsbyn.

Det är Boverket som ger stöd som täcker en del av byggnadskostnaden, vid nybyggnation av särskilda boenden. Målet med stödet är att det ska bli fler särskilda boenden för äldre som behöver omvårdnad och service dygnet runt.

- För att ha rätt till bidraget behöver man uppfylla vissa krav när det gäller yta på lägenheterna, det ska finnas gemensamhetsytor och bemanning nattetid till exempel, säger David Persson, kommunens fastighetsstrateg.

Bidraget från Boverket landade på 8 971 000 kronor. Bygget av Näskullens demensboende kommer, när det står klart, att ha kostat 105 miljoner kronor, efter bidrag.

- Det är förstås väldigt positivt, även om vi hade räknat med att vi skulle få bidraget, säger David Persson.

Bidraget innebär i sin tur bostäderna måste fortsätta vara särskilda boenden i minst åtta år, och att de måste fortsätta upplåtas på det sätt som stödet kräver. Kommunen får inte heller överlåta byggnaden till någon som kommer att använda eller hyra ut bostäderna och utrymmena på något annat sätt

Näskullens demensboende ska stå klart i mitten av augusti, och från och med den 1 september går det att flytta in. Sammanlagt består boendet då av 4 000 kvadratmeter yta. Det blir sex avdelningar, med åtta lägenheter per avdelning, och allting ligger i markplan.

Senast uppdaterad 2020-04-02 16.09