Grupparbeten där det diskuterades hur vi kan arbeta för att nå målen.

En dag med fokus på hållbar utveckling

Måndagen den 18 november arrangerades en inspirationsdag för att påbörja arbetet med Agenda 2030, 17 globala hållbarhetsmål tagna av FN.

Under dagen deltog politiker, tjänstepersoner på Ovanåkers kommun samt företagare i kommunen.

Under förmiddagen fick deltagarna bland annat att lyssna på Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande i Leksands kommun, som berättade varför det är viktigt att arbeta med agendan. Svenska Fönster, Edsbyverken, Mellanskog, Biosfär Voxnadalen, Region Gävleborg, Arbetsmarknadsprojektet LX och Föreningar för alla berättade hur de arbetar för att nå målen. Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten för att identifiera hur vi idag arbetar med hållbarhetsfrågorna samt inom vilka områden vi behöver förbättra oss inom.

Håkan Englund (S), kommunstyrelsen ordförande:
- Vi har haft en inspirerande dag om Agenda 2030 som visar att för några av de 17 målen så är vi tydligt på gång medan för andra mål så finns det mycket att jobba med. Vi har alla förutsättningar att bli en hållbar kommun inom de flesta av de 17 målen men vi måste jobba målmedvetet och konsekvent. Det är också inspirerande att få ta del av det hållbarhetsarbete som sker i våra företag och organisationer.

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är en agenda för hållbar utveckling. Agendan består av sjutton globala hållbarhetsmål som spänner över en lång rad samhällsutmaningar, från att utrota fattigdom och minska ojämlikheter till att begränsa klimatförändringar.

Ytterligare upplysningar:

Kommunstyrelsens ordförande, Håkan Englund, 0271-574 15, hakan.englund@ovanaker.se

Energi- och klimatrådgivare, Johanna Sjölund, 0271-570 26, johanna.sjolund@ovanaker.se

De 17 målen

 

Ytterligare upplysningar:

Kommunstyrelsens ordförande, Håkan Englund, 0271-574 15, hakan.englund@ovanaker.se

Energi- och klimatrådgivare, Johanna Sjölund, 0271-570 26, johanna.sjolund@ovanaker.se

Senast uppdaterad