En Lex Sarah har upprättats efter en händelse inom en av socialförvaltningens verksamheter

En personal har använt våld mot en brukare. Brukaren mår efter omständigheterna bra.

Personalen som är anställd som timvikarie är tagen ur tjänst. Utredning pågår.

Ytterligare upplysningar
Marita Lindsmyr
Socialchef
marita.lindsmyr@ovanaker.se
Tfn 0271-571 47

Senast uppdaterad