Entledigande av kommunchef

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Ovanåkers kommun har idag beslutat att entlediga Fredrik Pahlberg från anställningen som kommunchef. Han gör sin sista arbetsdag den 31 oktober.

Kommunstyrelsen har ansvaret för såväl kommunstyrelsens interna organisation, arbetsmiljön för många medarbetare samt ansvar för kommunens varumärke som arbetsgivare.

- Vi har under en tid hanterat oro från medarbetare om dålig arbetsmiljö på kommunkontoret, brister i ledarskapet och risk för att duktiga medarbetare inte vill vara kvar i Ovanåkers kommun. Högst ansvarig tjänsteperson för dessa frågor är kommunchefen. Politiskt valda ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott gör bedömningen att kommunchefen inte har förutsättningar att kunna lösa dessa problem på ett tillfredsställande sätt inom rimlig tid. Vi har därför idag beslutat entlediga Fredrik Pahlberg från anställningen som kommunchef och i enlighet med det anställningsavtal som finns för kommunchef, säger Håkan Englund, kommunstyrelsens ordförande.

Ytterligare upplysningar:
Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun
Tfn 0271-574 15
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Senast uppdaterad