Landshövdingen besöker Alfta

Onsdag 6 april kommer landshövdingen och kommunstyrelsens ordförande att ta en morgonpromenad i Alfta. De kommer bland annat att titta på planer på småhusbyggande vid Nabbanområdet, centrumutveckling mm.

Ytterligare upplysningar

Håkan Englund
Kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-673 16 33
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Senast uppdaterad