Håkan Englund (S), ordförande i kommunstyrelsen och Karl von Krusentjerna, polis.

Håkan Enlund (S), ordförande i kommunstyrelsen och Karl von Krusentjerna, lokalpolisområdeschef Hälsingland står enade kring det nya medborgarlöftet för 2020-2021.

Medborgarlöfte - drogförebyggande arbete med ungdomar ska prioriteras i Ovanåkers kommun

Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande och Karl von Krusenstjerna, lokalpolisområdeschef Hälsingland undertecknade idag Medborgarlöftet för 2020 och 2021.

Polisen och kommunen har enats om att det drogförebyggande arbetet med ungdomar ska prioriteras och intensifieras de kommande två åren. Den förväntade effekten är en ökad kunskap om narkotika bland vuxna som möter ungdomar, vilket bidrar till ökad möjlighet att upptäcka beroenden tidigt och att kunna agera.

Arbetet kommer att utgöras av en stärkt samverkan mellan organisationer och möten mellan polis, kommun, föräldrar och unga. Utöver det kommer föreläsningar att erbjudas till både personal och allmänhet.

Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande:

- Det känns rätt att vi har valt att koncentrera löftet till att specifikt handla om att minska droganvändandet bland unga.

Senast uppdaterad