Nya verksamhetschefer ersätter avgående biträdande kommunchef

Med start 6 juni och året ut kommer miljö- och byggchef Mattias Bergström och kostchef Erik Samuelsson att ta över när Henrik Eklund avslutar sin tjänst som biträdande kommunchef på Ovanåkers kommun.

Mattias Bergström tillträder som tillförordnad verksamhetschef i kommunstyrelseförvaltningen och Erik Samuelsson som biträdande tillförordnad verksamhetschef. Erik behåller även sin nuvarande tjänst som kostchef.

Erik Samuelsson:

- Det kommer bli en ökad arbetsbelastning, men under en kort period. Vi kommer att ha kontinuerliga avstämningar så det fungerar för mitt ordinarie jobb som kostchef. Jag ser framemot att få ta ett större ansvar för helheten och det känns hedrande att ha fått förtroendet.

Mattias Bergström lämnar sin tjänst som miljö- och byggchef fram till och med årsskiftet. Under tiden kommer Laura Fenlin ta rollen som tillförordnad miljö- och byggchef.

- Det pågår många intressanta projekt och arbeten i kommunstyrelseförvaltningen som bidrar till att utveckla vår kommun. Det känns kul att få vara en del av det under en period tillsammans med alla kompetenta och duktiga kollegor, säger Mattias Bergström.

Kommunchef Fredrik Pahlberg:

- Efter dialog med medarbetare, fackliga företrädare och våra ledande politiker, har jag utsett Mattias och Erik att i ett delat ledarskap ersätta Henrik Eklund tills vi har rekryterat en ny chef till verksamheten. Det kommer finnas möjligheter att göra en bra överlämning av de ärenden och ansvar som Henrik har haft.

Ytterligare upplysningar:

Fredrik Pahlberg
Kommunchef
E-post: fredrik.pahlberg@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 70

Mattias Bergström
Miljö- och byggchef
E-post: mattias.bergstrom@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 37

Erik Samuelsson
Kostchef
E-post: erik.samuelsson@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 21

Senast uppdaterad