Svenska Fönster Arena.

Nytt avtal om drift och skötsel av bandyarenan i Edsbyn

Idag godkände kommunstyrelsen ett nytt avtal mellan Ovanåkers kommun, Edsbyns IF Bandyförening och Edsbyns Bandy AB om drift och skötsel av Svenska Fönster Arena i Edsbyn.

Ovanåkers kommun är sedan tidigare ansvarig för el, uppvärmning, varmvatten, vatten, avlopp, avfallshämtning, snöröjning, städning, vaktmästare och övriga nödvändiga insatser för drift och underhåll av Svenska Fönster Arena i Edsbyn.

Det nya avtalet, som har döpts till Avtal om drift och skötsel, signerades den 23 maj 2022 och ersätter två tidigare avtal angående bl.a. skötsel, administration och uthyrning.

Det känns mycket bra att vi är överens om att ha en fortsatt föreningsdrift för Ön och att vi nu är överens om de ekonomiska villkoren. Vi tror att det här avtalet lägger en bra grund för Edsbyns IF Bandyförening och Edsbyns Arena AB att fortsätta driva och utveckla bandyn i Edsbyn, säger Håkan Englund, kommunstyrelsens ordförande.

Avtalet gör det tydligt för alla parter hur ansvaret fördelas och det är en bra grund för fortsatt samverkan, säger Franco Bergman, klubbchef på Edsbyns IF Bandyförening.

Genom avtalet kan föreningen fortsätta sin omfattande verksamhet för både ungdomar och elit, säger Lars Lindh, styrelseordförande på Edsbyns IF Bandy.

Ytterligare upplysningar

Håkan Englund
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: hakan.englund@ovanaker.se
Tfn: 0271-574 15

Senast uppdaterad