Ovanåkers kommun ansöker om skyddsjakt på varg

Med anledning av den senaste tidens ökning av närgångna vargar, har Ovanåkers kommun lämnat in en ansökan om skyddsjakt till Länsstyrelsen Gävleborg. Skälet till ansökan om skyddsjakt är av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet. 

- Vi har stor förståelse för den oro människor i vår kommun känner när vargen kommer alltför nära vår bebyggelse. Människor känner oro för sina husdjur, för sina djur i lantbruket, jakthundar men även en oro för att vistas ute. Det finns oro för att lämna sina barn ensamma i väntan på skolskjutsen. Vår bedömning är att vargtrycket lokalt i vår del av landet och länet är för stort, säger Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun.

Ovanåkers kommun har ansökt om skyddsjakt på en varg i Alftaområdet och en varg i Ämneboområdet.

- Ovanåkers kommun står bakom de nationella riktlinjerna om hur många vargar vi ska ha i Sverige men vi upplever idag att alltför många vargar finns i vår del av landet. För många vargar som dessutom uppträder nära bebyggelse blir ett hot mot en nationell avvägd förvaltning av våra rovdjur. Kommunen har därför idag lämnat in en ansökan om skyddsjakt till länsstyrelsen, säger Håkan.

Ovanåkers kommun har förutom att ansöka om skyddsjakt även bjudit in Länsstyrelsens Viltenhet till en gemensam diskussion. Träffen kommer att äga rum tisdagen den 3 mars.

- På vår träff med länsstyrelsen kommer vi delge vår oro men även föra diskussioner om eventuellt kommande skyddsjakt, säger Håkan.

Ytterligare upplysningar för media:

Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun
Tfn 0271-574 15
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Mattias Bergström
Miljö- och byggchef
Tfn 0271-570 37
E-post: mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-10-30 11.14