Ovanåkers kommun ansöker om skyddsjakt på varg

Med anledning av den senaste tidens observationer av två närgångna vargar i området runt Långhed, har Ovanåkers kommun lämnat in en ansökan om skyddsjakt till Länsstyrelsen Gävleborg. Skälet till ansökan om skyddsjakt är av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet. 

Enligt de observationer som lämnats in till kommunen förekommer det två vargar inom området. Vargarna har setts till sedan förra året, men deras närvaro har blivit mer intensifierad under de senaste veckorna.

Vargarna har med sitt beteende skapat stor oro bland de boende. Spår har flera gånger setts i anslutning till bostäder, ibland så nära som några meter från entrédörren.

  • Det är angeläget att vi tar människors oro på allvar. Vi tycker inte att vargar hör hemma i trädgårdar eller i omedelbar närhet till gårdar. Det är därför viktigt för Ovanåkers kommun att gå in med en ansökan om skyddsjakt av de nu aktuella vargarna i Långhed med omnejd, säger Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun.

Ytterligare upplysningar:

Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun
Tfn 0271-574 15
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Senast uppdaterad