Ovanåkers kommun arrangerar inspirationsdag om Agenda 2030 för tjänstemän och politiker

Då Ovanåkers kommun ska intensifiera arbetet med Agenda 2030 arrangeras en inspirationsdag om Agenda 2030 måndag den 18 november för tjänstemän och politiker.

Agenda 2030 är en agenda för hållbar utveckling. Agendan består av sjutton globala hållbarhetsmål som spänner över en lång rad samhällsutmaningar, från att utrota fattigdom och minska ojämlikheter till att begränsa klimatförändringar. Inspirationsdagen den 18 november ses som ett sätt att starta upp en intensifiering av arbetet med Agenda 2030 i Ovanåkers kommun. Under förmiddagen kommer tjänstemän och politiker bland annat att lyssna på Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande i Leksands kommun, som berättar varför det är viktigt att arbeta med agendan. Det kommer även att framföras presentationer från lokala företag och organisationer om hur de arbetar med hållbarhetsfrågan. Eftermiddagen kommer att ägnas åt internt arbete för att identifiera hur vi idag arbetar med hållbarhetsfrågan samt inom vilka områden vi behöver förbättra oss.

Ytterligare upplysningar:

Kommunstyrelsens ordförande, Håkan Englund, 0271-574 15, hakan.englund@ovanaker.se

Energi- och klimatrådgivare, Johanna Sjölund, 0271-570 26, johanna.sjolund@ovanaker.se

Senast uppdaterad