Ovanåkers kommun backar i sekretessbedömning

Ovanåkers kommun backar i sin bedömning att sekretessbelägga uppgifter om antalet bekräftade smittade och misstänkta smittade i covid-19 inom äldreomsorgen.

En gång i veckan uppdaterar Region Gävleborg sina uppgifter över antalet bekräftade smittade i covid-19 totalt i varje kommun. Detta är uppgifter som Ovanåkers kommun förmedlat till allmänheten.

Fredrik Pahlberg, kommunchef:
- Att förmedla statistik över det totala antalet bekräftade smittade i vår kommun ser vi som viktigt för att allmänheten ska få en uppfattning om smittspridningen i kommunen.

Förra veckan begärde media ut uppgifter på antalet smittade inom specifikt äldreomsorgen. Ovanåkers kommun beslutade att sekretessbelägga dessa uppgifter med hänvisning till lagstiftningen kring kris och totalförsvar.

Ovanåkers kommun väljer nu att backa från den bedömningen och kommer att redovisa dessa uppgifter.

Fredrik Pahlberg, kommunchef:
- Vi har valt att backa i vårt beslut. Dock kvarstår beslutet om att sekretessbelägga uppgifter om antalet skyddsmaterial i lager och det har vi beslutat i samråd med Länsstyrelsen. Vår kommun är en del av Sveriges totalförsvar och vår sammanlagda förmåga är uppgifter som skulle kunna användas för att kartlägga sårbarheter i samhället.

Tillgången på skyddsmaterial är i dagsläget god och leveranser sker kontinuerligt.

- Vi är idag inte oroade över vårt lager av skyddsmaterial. Vi sammanställer dagligen hur materialtillgången ser ut och har kontinuerlig dialog med flera leverantörer för att säkra tillgången. Jag hoppas att våra medarbetare och boenden inom äldreomsorgen samt deras anhöriga ska känna sig trygga med att vi har en god tillgång på skyddsmaterial och att vi arbetar med att långsiktigt säkra tillgången, säger Fredrik.

Ytterligare upplysningar:
Fredrik Pahlberg
Kommunchef
E-post: fredrik.pahlberg@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 70

Senast uppdaterad 2020-10-30 11.13