Ovanåkers kommun lanserar e-tjänst för bygglovsansökan

Från och med i somras har Ovanåkers kommun arbetat med att införa e-tjänster och idag lanseras en e-tjänst för bygglovsansökan.

- Detta är ett första steg att digitalisera ansökningsprocessen inom bygglov. Att ansöka om bygglov kan vara en komplex process och vi vill med e-tjänsten göra det enklare att göra rätt, säger Mattias Bergström, miljö- och byggchef.

Under Coronapandemin har trycket på miljö- och byggförvaltningen ökat, det går att utläsa i bland annat statistik.

- Vi har fram till och med augusti i år haft en ökning med 107 % av inkommande samtal om bygglov. Vi har haft mer samtal fram till augusti i år jämfört med vad vi hade på hela förra året. Det tyder på att många vill satsa på sina fastigheter i kommunen och det är otroligt positivt, säger Mattias Bergström.

Att många vill ta hand om sina fastigheter innebär också utmaningar för miljö- och byggförvaltningen.

- Vi har bara en bygglovshandläggare så det är naturligt att handläggningstiderna kan bli lite längre när det är fler som vill bygga, vilket statistiken tydligt visar i år. För att skapa mer utrymme åt bygglovshandläggaren hoppas vi på sikt kunna ge svar på många frågor i och med användandet av våra e-tjänster, säger Mattias Bergström.

Här finns Ovanåkers kommuns portal för e-tjänster: https://minasidor.ovanaker.se/oversikt Länk till annan webbplats.

Ytterligare upplysningar
Mattias Bergström
Miljö- och byggchef
Tfn: 0271-570 37
E-post: mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad