Ovanåkers kommun lanserar e-tjänst för klagomål på vilda djur

Djur söker sig ofta till platser där människor lever. De gör det för att hitta föda, söka skydd och skapa boplatser. Många hör av sig till Ovanåkers kommun med frågor som rör vilda djur och fåglar i tätbebyggda områden.

- Synpunkter och klagomål på vilda djur till kommunen är något som förekommer mer eller mindre hela året, säger miljö- och byggchef Mattias Bergström.

Via den nya e-tjänsten för att rapportera in klagomål på vilda djur kommer hanteringen att gå lättare både för den som rapporterar och för de som tar emot klagomålen.

Ovanåkers kommun hanterar inkomna klagomål på två sätt, dels som myndighet och dels som fastighetsägare.

- Inom miljö- och byggnämnden utreder vi frågan utifrån miljöbalken. Det är sällan vi kommer fram till att det är en miljöbalksfråga, det landar oftast i att det är fastighetsägarens ansvar att hantera problemet. Kommunstyrelsen hanterar klagomålen som fastighetsägare, och den här e-tjänsten syftar till att effektivisera inflödet på klagomål till båda nämnderna. Vi får in tydligare underlag att utreda ifrån, säger Mattias Bergström.

En annan fråga som ofta kommer in till kommunen är synpunkter och klagomål på vargen. Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

- Även om det är länsstyrelsen som har ansvar för förvaltningen av rovdjuren så får vi en del klagomål också. Det vi kan göra då är att ha en dialog med länsstyrelsen om det är så att vargen påverkar människors trygghet och vardag, men det är länsstyrelsen som har det stora ansvaret, säger Mattias Bergström.

Här finns Ovanåkers kommuns portal för e-tjänster: https://minasidor.ovanaker.se/oversikt Länk till annan webbplats.

Ytterligare upplysningar

Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun
Tfn 0271-574 15
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Mattias Bergström
Miljö- och byggchef
Tfn: 0271-570 37
E-post: mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad