Ovanåkers kommun överklagar beslut om skyddsjakt på varg

Med anledning av den senaste tidens observationer av närgångna vargar i området runt Långhed lämnade Ovanåkers kommun en ansökan om skyddsjakt till Länsstyrelsen Gävleborg. Ansökan avslogs och därför överklagar Ovanåkers kommun nu beslutet. 

Ovanåkers kommun anser bland annat att länsstyrelsen inte lagt tillräckligt stor vikt i sin bedömning gällande hänsyn till allmän hälsa och säkerhet.

Att det rör sig varg så pass nära bostäder och invånare hämmar tryggheten och skapar en social oro bland boende. Kommunen anser att situationen i området är så pass allvarlig att det befaras att invånare väljer andra alternativ till boende och att landsbygden avbefolkas.

- Vi ser allvarligt på den oro människor i Långhed med omnejd känner när vargar uppträder mycket nära bostadsfastigheter och tamdjur. Vår bestämda uppfattning är att länsstyrelsen inte inser allvaret i denna oro och vi vill därför få prövat hos förvaltningsrätten om de gör en annan bedömning, säger Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun.

Ytterligare upplysningar:
Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun
Tfn 0271-574 15
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Senast uppdaterad