Ovanåkers kommun satsar på barn och idrott

Vid gårdagskvällens kommunfullmäktige beslutades att Ovanåkers kommun ska bygga en ny förskola i Alfta samt göra stora renoveringar på Alfta ishall. 

Förskolan som ska byggas i Alfta blir en 6-avdelningsförskola. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till förskolebyggnad som baseras på de goda exemplen som har använts vid de senast byggda förskolorna Stenabro och Fölet i Edsbyn.

Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande

- Det är en efterlängtad ny förskola i Alfta som dels ersätter de moduler vi idag har som tillfälliga lokaler och dels skapar en modern och attraktiv förskola som ger ytterligare förskoleplatser i centrala Alfta.

Vidare togs beslut om att investera i bland annat en ny sarg, ny ispist (isyta) samt renovering av elsystemet i Alfta ishall. Förslaget om investeringar vid Alfta sporthall ska fortsätta utredas.

- För Ovanåkers kommun är det prioriterat att satsa på barn och ungdomar och på våra föreningar. Nu möjliggör vi fortsatt verksamhet i Alfta ishall med ny ispist och ny sarg. Detta gagnar framförallt barn och ungdomar, säger Håkan Englund.

Ytterligare upplysningar:

Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun
Tfn 0271-574 15
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Senast uppdaterad