Gula huset ligger bredvid Knåda skola. Lokalerna stängs nu med omedelbar verkan.

Ovanåkers kommun stänger skollokal med omedelbar verkan

Det så kallade Gula huset vid Knåda skola har stora brister i brandskyddet. Ovanåkers kommun beslutar att stänga byggnaden med omedelbar verkan. 

Byggnaden som har använts till matsal, klassrum för årskurs 6 och som personalrum till Knåda skola uppfyller inte lagens krav på brandskydd.

- Vi har varit ute på plats och gått igenom byggnaden och konstaterat att det finns stora brister i brandskyddet. Så med risk för säkerheten för dem som befinner sig i byggnaden har vi beslutat att förbjuda Ovanåkers kommun att nyttja lokalerna. Förbudet gäller tills samtliga brister utretts och åtgärdats, säger Mattias Bergström, miljö- och byggchef.

- Vi stänger lokalerna med omedelbar verkan med tanke på elevers och personals säkerhet, säger Christer Andersson, barn- och utbildningschef.

Matsalen flyttas till en provisorisk lokal. De elever som haft sitt klassrum i Gula huset flyttas till Alftaskolan på måndag. Under torsdagen har eleverna lektioner på Celsiusskolan enligt ordinarie schema.

Stängningen av lokalerna gäller från och med torsdag 13 februari.

De elever som berörs kommer få information via rektor.

Ytterligare upplysningar för media:

Mattias Bergström
Miljö- och byggchef
Tfn 0271-570 56, 072- 240 76 57
E-post: mattias.bergstrom@ovanaker.se

Christer Andersson
Barn- och utbildningschef
Tfn 0271-571 67, 070-680 88 34
E-post: christer.andersson-gy@ovanaker.se

Senast uppdaterad