Ikoner för de 17 globala målen

Ovanåkers kommun stärker sitt hållbarhetsarbete

Den 13 oktober bjuder Ovanåkers kommun in politiker och tjänstepersoner till ett digitalt utbildningstillfälle om Agenda 2030 och Globala målen som ett led i kommunens hållbarhetsarbete.

Satsningen är en del av Svenska FN-förbundets, Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, gemensamma projekt Glokala Sverige.

- Det framstår som alltmer angeläget att vi får tydligare genomslag för arbetet med Agenda 2030. Det finns en uttalad hög ambition från Ovanåkers kommun att verkligen visa på konkreta åtgärder för att nå målsättningarna i Agenda 2030. Nu genomför vi tillsammans med Glokala Sverige utbildning för att bli ännu bättre i vårt arbete, säger Håkan Englund, kommunstyrelsens ordförande.

Under utbildningen med föreläsning, diskussion och workshop får deltagare från olika verksamheter inom kommunen kunskap om hur Agenda 2030 kan bidra i deras arbete för hållbar utveckling.

- För mig är det viktigt med alla verksamheters bidrag till Agenda 2030 eftersom vi berörs av och följs upp på i princip alla globala mål, och för att det i grunden är en fråga om människans överlevnad på planeten, säger Fredrik Pahlberg, kommunchef.

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling. Ovanåkers kommun är en av 181 kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige.

- Det stora intresset för Agenda 2030 i kommunerna är positivt. Det innebär att Sverige stärker sin förmåga att bidra till uppfyllandet av de globala målen för hållbar utveckling eftersom mycket av arbetet genomförs på lokal nivå, säger Helena Jönsson i Glokala Sverige och den som genomför utbildningen i Ovanåkers kommun.

Fakta: Om Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de sjutton Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin har antagit. De finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Läs mer om Globala målen på www.fn.se/agenda2030. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta: Om Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida.

Som projektdeltagare får Ovanåkers kommun ta del av utbildningsinsatser och digitalt material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webbinarier. Dessutom genomförs konferensen Mötesplats Agenda 2030 varje år för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet. Besök www.glokalasverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

För mer information kontakta

Monika af Ekenstam
Miljöstrateg
E-post: Monika.af.ekenstam@ovanaker.se
Tfn: 0271 – 570 26

Senast uppdaterad