Ovanåkers skolor topp tre i Sverige 2017!

Ovanåkers kommun klättrar åter igen och är topp tre i Sverige enligt Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun.

Jämfört med 2015 har Ovanåkers kommun klättrat närmare 150 placeringar i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommunlänk till annan webbplats.

- Det känns fantastiskt, säger Katarina Ceder Bång, barn- och utbildningschef. Det här visar att vi har en förvaltning och skolledare som arbetar för att skapa bra förutsättningar för sina medarbetare. Vi har i över ett år arbetat med att utveckla våra arbetssätt och metoder och är fortfarande i en förändringsprocess. Att bli uppmärksammad för positiva resultat i Lärarförbundets undersökning ger viktiga signaler om att vi är på rätt väg. Allt beröm till en fantastisk personal både till de som arbetar direkt i vår verksamhet men även till alla i olika stödjande funktioner som finns omkring oss.

Håkan Englund (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden:
- Vi är glada idag. Vi har höga ambitioner och förväntningar på vår skola i Ovanåker. I vår skola ska alla elever bli behöriga till gymnasiet. Det avgörande för om vi ska lyckas är vad som händer i klassrummet i mötet mellan lärare och elev. Vi tror också på att en gemensam målbild och ambition för politik, förvaltning och rektorer och lärare är viktigt och att vi jobbar tillsammans för att uppnå en förändring. Lärarförbundets ranking är ett bevis på att vi är på rätt väg med vårt arbete och våra insatser för en ännu bättre skola i Ovanåker fortsätter.

Under torsdagen deltar kommunalråd Yoomi Renström tillsammans med Håkan Englund och Katarina Ceder Bång vid en prisutdelning i Stockholm samt så kommer Yoomi Renström att delta i bland annat nyhetsmorgon på SVT och TV4.

Kommunalråd Yoomi Renström (S):
- Det är så oerhört viktigt att barnen i vår kommun får en trygg uppväxt i skolan och en utbildning som ger dem en bra grund att stå på i livet. Skolan måste ständigt utvecklas om man ska kunna hjälpa eleverna möta alla samhällsutmaningar de har framför sig. Det ställer stora krav på oss politiker och skolans ledning och personal. Vi måste arbeta tillsammans och ha samma mål om vi ska lyckas. Att bli bland de tre bästa kommunerna i Lärarförbundets Bästa skola är en jättestor uppmuntran för oss alla men det viktigaste målet är att alla elever, oavsett bakgrund eller ursprung, ska få rätt stöd för att klara skolan och att lärarna ska kunna känna sig stolta över sitt arbete.

Ytterligare upplysningar

Håkan Englund (S)
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Tfn: 070-673 16 33
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Senast uppdaterad