Region Gävleborg genomför smittspårning

Personer i kommunen har insjuknat i diarréer och Smittskyddsenheten inom Region Gävleborg har informerat Ovanåkers kommun om att smittspårning pågår.

Vad som har orsakat diarréerna är ännu inte känt. Enligt Smittskyddet Gävleborg finns ingen misstanke om att det är det kommunala vattnet, vilket det har förekommit ryktesspridning om.

Det finns inget i dagsläget som pekar på att de som insjuknat har smittats av det kommunala dricksvattnet. Alla prover som är tagna på det kommunala dricksvattnet har kommit tillbaka med resultatet ”tjänligt”, vilket är det svar som ges när alla gränsvärden för dricksvattnet är bra. Dessa prover omfattar olika typer av bakterier.

Cryptosporidium är en parasit som inte omfattas av den normala provtagningen. Som en säkerhetsåtgärd kommer Helsinge Vatten att genomföra provtagning specifikt för cryptosporidium för att helt säkerställa att smittan inte kommer från det kommunala dricksvattnet.

Det kommunala dricksvattnet i Ovanåkers kommun kommer från 6 olika vattenverk, med separata ledningsnät och det finns också många fastigheter som har dricksvatten från egen brunn. Cryptosporidium kan förutom genom vatten spridas via mat och husdjur.

Senast uppdaterad