Samverkan mellan Ovanåkers kommun och Edsbyns Bandy AB

En överenskommelse mellan Edsbyns Bandy AB och Ovanåkers kommun har idag, tisdag, undertecknats. Överenskommelsen innebär ett gemensamt ansvar för driften av isanläggningen.

Från och med 2019 kommer Edsbyns Bandy AB att få, direkt eller indirekt, 1 miljon kronor per år för driftskostnader på Arenan. Förstärkningen sker i första hand genom kostnadsreducerande åtgärder för bandyn och i andra hand genom direkt bidrag.

Exempelvis kommer Ovanåkers kommun investera i ny ismaskin och ta över kostnader som uppkom i samband vid byte av belysning i Arenan.

Håkan Englund, kommunstyrelsens ordförande:
- Vi är stolta och glada över att vi nu har en överenskommelse med Edsbyns bandy som säkerställer en fortsatt stabil grund för den omfattande verksamhet som bandyn bedriver. Alla inblandade parter har i en positiv anda gjort sitt bästa för att åstadkomma denna stabila grund. Det är även glädjande att vi gör denna överenskommelse med bred politisk enighet och att den undertecknas av såväl kommunstyrelsens ordförande som oppositionsrådet.

Hans Jonsson, oppositionsråd:
- Det är mycket glädjande att kommunen och bandyn tillsammans kan fortsätta utveckla verksamheten i bandyarenan. Det stärker utvecklingen både för Voxnadalens gymnasiums verksamhet och för folkhälsan genom ungdomsidrotten. Arenan är en av vår mest använda ungdomsgård.

Ytterligare upplysningar:
Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-673 16 33
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Hans Jonsson (C)
Oppositionsråd
Tfn: 070-345 72 66
E-post: hans.jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad