Toppbetyg i nöjdhetsmätning

Ovanåkers kommun får fina betyg i service till privatpersoner och företag. Resultatet visar på 79 NKI-poäng i jämförelse med 70 NKI-poäng för 2018 i Sveriges Kommuner och Regioners mätning ”Löpande Insikt”, som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

Det är upp till varje kommun att själv avgöra om de vill ingå i servicemätningen. För Mattias Bergström, miljö- och byggchef på Ovanåkers kommun, finns ingen tvekan till att delta:

- Kommunen har en viktig roll med myndighetsutövningen och det är viktigt att den är korrekt. Den här undersökningen är ett av flera sätt för oss att få feedback på vårt arbete. Vi har väldigt kompetenta och skickliga medarbetare i vår förvaltning och det tycker jag framgår i årets resultat, säger Mattias Bergström.

Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” även kallad NKI. Den sammanställs med poäng mellan 0-100. NKI 80 och högre är mycket högt, 70-80 är högt, 62-69 är godkänt, 50-61 är lågt och under 50 är mycket lågt.

Den sammanlagda siffran för Ovanåkers kommun blev 79 NKI vilket betyder högt, och resultatet placerar Ovanåkers kommun på plats 18 av 188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund. I topp är Trosa och Åmål som båda har NKI på 84.

Mätningen görs i sex olika områden:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelser
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd

Under 2019 deltog Ovanåkers kommun i tre områden i nöjdhetsmätningen: bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Undersökningen har genomförts bland företagare, privatpersoner och ideella föreningar som haft ett avslutat myndighetsärende hos kommunen. Det är frågor som berörts i enkäten är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultatet visar på att Ovanåkers kommun fortfarande har höga betyg:

  • Bygglov: NKI 82 mycket högt (år 2018 var siffran 63, godkänt)
  • Miljö- och hälsoskydd: NKI 70 högt (år 2018 var NKI 70, högt)
  • Livsmedelskontroll: NKI 85 mycket högt (år 2018 var NKI 78 högt)

Till skillnad från andra mätningar så är det bara de företag, ideella föreningar och privatpersoner som haft ett avslutat myndighetsärende med Ovanåkers kommun som får enkäten och därmed deltar i mätningen.

- Det gör mätningen extra relevant för oss. De som får enkäten är de som har varit i kontakt med oss. Det är ett kvitto på hur vi uppfattas i vår myndighetsutövning, säger Mattias Bergström.

Här finns mer information om undersökningen: https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.htmllänk till annan webbplats

Ytterligare upplysningar för media:

Mattias Bergström
Miljö- och byggchef
mattias.bergstrom@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 37

Senast uppdaterad 2020-04-22 09.08