Kontakt

Folkhälsa lokalt

Här finns information om hur vi jobbar med folkhälsa lokalt i Ovanåkers kommun och de övergripande målen för folkhälsa nationellt.

Folkhälsa lokalt

Ansvaret för Ovanåkers kommuns folkhälsoarbete ligger under utvecklingsavdelningen, men ett folkhälsoarbete är hela kommunens ansvar och genomsyrar därför samtliga förvaltningar.

Ovanåkers kommuns folkhälsoråd består av tjänstemän från utvecklingsavdelningen, ordföranden i samtliga nämnder samt representanter från oppositionen.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Ovanåkers kommuns alkohol- och drogförebyggande arbete består av ett flertal främjande och förebyggande aktiviteter i samverkan med andra aktörer.

Barns övervikt

Övervikt och fetma har blivit allt mer vanligt bland barn och ungdomar. I en undersökning i Ovanåkers kommun visar det sig att nästan 1/3 barn i grundskolan har en övervikt.

Ungas delaktighet och inflytande

Visste du att Ovanåkers tjejer i åk 9 och killar i åk 3 på gymnasiet har det största intresset för politik i länet? Engagerade unga i dag kan bli framtidens politiker om de får möjlighet att delta på riktigt.

Ovanåkers kommun utgår från att unga bidrar med kunskap som gagnar kommunens utveckling och har därför som målsättning att främja ungas inflytande och delaktighet. På Ung i Ovanåkers kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster synliggörs en del av det som pågår på skolor och ute i föreningslivet för att skapa ökad förståelse för ungas vardag.

Föräldrastöd

En stark skyddsfaktor för barns hälsa är en nära och förtroendefull relation mellan barn och föräldrar. Det leder till att barn blir trygga och mår bra och därför erbjuder Ovanåkers kommun olika former av föräldrastöd.

Folkhälsa nationellt

Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är de elva målområdena för folkhälsa:

 1. Delaktighet och inflytande i samhälletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Barn och ungas uppväxtvillkorlänk till annan webbplats
 4. Hälsa i arbetslivetlänk till annan webbplats
 5. Miljöer och produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Skydd mot smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Fysisk aktivitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Matvanor och livsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Ulla-Marie Nilsson
Tfn: 0271-572 85
E-post ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-04-18 11.19

Tyck till om sidan