Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen ligger under Kommunstyrelsen och har ansvar för arbetsmarknadsfrågor, och integration. En rad projekt drivs av avdelningen. Avdelningen har också ansvar för arbetet med folkhälsa i kommunen, ett arbete som leds, samordnas och följs upp av det lokala folkhälsorådet. Till sist hjälper avdelningen till med att ta fram underlag till Kommunstyrelsen inom en rad områden.

Arbetsområden

Mål

  • Få människor att lämna bidragsvärlden och gå till egen försörjning
  • Bidra till människors inflytande
  • Arbeta för barns goda uppväxt
  • Genomföra arbete för att nå nationella ANDT-mål (alkohol, narkotika, doping, tobak)

Kontakta oss

Stefan Jonsson

Stefan Jonsson
Arbetsmarknadschef
Tfn 0271-571 12

Ann Olsson

Ann Olsson 
Projektansvarig LX arbetsmarknad
Tfn 0271-574 66

Kent Jonsson

Kent Jonsson
Jobbguide
Tfn 0271-574 91

 

Dagmara Weinkiper Hälsing

Dagmara Hälsing
Enhetschef
Integrationscentrum och
Resurscentrum
Tfn 0271-574 21

Mats Berbres

Mats Berbres
Integrationshandläggare
Tfn 0271-574 85

Brkty Tsfagergish

Brkty Tsfagergish
Språkstöd
Tfn 0271-570 00 (vx)

Lina Kronberg

Lina Kronberg
Näringslivsutvecklare
Tfn 0271-574 93

Therese Styverts Törnberg

Therese S Törnberg
Folkhälsosamordnare
Tfn 070-558 76 46

Ulla-Marie Nilsson

Ulla-Marie Nilsson
Folkhälsosamordnare
Tfn 0271-572 85

 

Profilbild saknas

Sofia Wetterholm
Strategisk planerare
Tfn 0271- 570 83

Kontakt

Chef utvecklingsavdelningen

Tomas Larsson
Tfn 0271- 571 69

Senast uppdaterad 2020-09-21 15.51