Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen ligger under Kommunstyrelsen och har ansvar för arbetsmarknadsfrågor, och integration. En rad projekt drivs av avdelningen. Avdelningen har också ansvar för arbetet med folkhälsa i kommunen, ett arbete som leds, samordnas och följs upp av det lokala folkhälsorådet. Till sist hjälper avdelningen till med att ta fram underlag till Kommunstyrelsen inom en rad områden.

Arbetsområden

Arbetsmarknadsfrågor
Flyktingmottagande och integration
Folkhälsa
• Underlag till Kommunstyrelsen

Mål

• Få människor att lämna bidragsvärlden och gå till egen försörjning
• Bidra till människors inflytande
• Arbeta för barns goda uppväxt
• Genomföra arbete för att nå nationella ANDT-mål (alkohol, narkotika, doping, tobak)

Kontakta oss

Tomas Larsson

Stefan Jonsson
Arbetsmarknadschef
Tfn 0271-571 12

Tomas Larsson

Tomas Larsson
Chef Utvecklingsavdelningen
Tfn 0271-571 69

Ann Olsson

Ann Olsson 
Projektansvarig LX arbetsmarknad
Tfn 0271-574 66

Kent Jonsson

Kent Jonsson
Jobbguide
Tfn 0271-574 91

 

Dagmara Hälsing

Dagmara Hälsing
Enhetschef
Integrationscentrum och
Resurscentrum
Tfn 0271-574 21

Elsie-Marie Einarsson

Mats Berbres
Integrationshandläggare
Tfn 0271-574 85

Therese S Törnberg

Brkty Tsfagergish

Språkstöd
Tfn 0271-570 00 (vx)

Therese S Törnberg

Therese S Törnberg
Extratjänster arbetsmarknad
Tfn 070-558 76 46

Lina Kronberg

Företagslots
Tfn 0271-574 93

Ulla-Marie Nisson

Ulla-Marie Nilsson
Folkhälsosamordnare
Tfn 0271-572 85

 

Therese S Törnberg

Sofia Wetterholm
Strategisk planerare
Tfn 0271- 570 83

Kontakt

Chef utvecklingsavdelningen

Tomas Larsson
Tfn 0271- 571 69

Senast uppdaterad 2019-11-26 11.42